SALVE MEDICA - jedyny certyfikowany ośrodek leczenia laserem nanosekundowym 2RT firmy Ellex w Łodzi

Laser nanosekundowy 2RT (firmy Ellex) – jest pierwszą na świecie skuteczną i bezpieczną terapią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki.

Dr n. med Agnieszka Waliszek-Iwanicka

Specjalista chorób oczu

Certyfikat laseroterapii 2RT

Salve Medica

     Łódź, ul. Szparagowa 10


      Tel.: 42 254 64 00

Do czego służy laser 2RT

           Laser 2RT (ang. Retinal Rejuvenation Therapy) służy do przeprowadzenia terapii stymulującej naturalny biologiczny proces regeneracji oka we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz w cukrzycowym obrzęku plamki.

          Metoda leczenia laserem 2RT dostępna jest w Europie od 2014 roku (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Włochy), wcześniej w Australii, USA i Japonii. Od 2016 roku zabiegi wykonywane są również w Polsce.

Jak działa laser 2RT

Zabieg 2RT wykonuje się za pomocą nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii, skierowanych na małe, ściśle określone obszary zewnętrznej części plamki żółtej.

Na czym polega innowacyjność lasera 2RT

  • Braku skutków ubocznych
  • Jedyna skuteczna i bezpieczna metoda leczenia wczesnej postaci AMD
  • Energia lasera wywołuje regeneracjię nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE)
  • Dzięki zastosowaniu nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanek
  • Pozytywnie wpływa na transport substancji odżywczych do siatkówki oka wspomagając regenerację komórek
  • Jest jedyną znaną metodą leczenia prowadzącą do wyraźnego zmniejszenia i/lub zaniku druz  czyli złogów w siatkówce.

Wskazania do wykonania zabiegu laserem 2RT

  • Wczesna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), określane jako obecność dużych druzów w siatkówce centralnej.
  • Cukrzycowy obrzęk plamki (makulopatia cukrzycowa).

Jak wygląda zabieg laseroterapii 2RT

Laseroterapia 2RT to zabieg wykonywany w warunkach ambulatoryjnych i niewymagający pobytu w szpitalu. Zabieg jest bezbolesny.  Bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, lekarz okulista podaje krople, których zadaniem jest przygotowanie oka do zabiegu. Następnie na oku umieszczana jest soczewka kontaktowa, a impulsy światła laserowego 2RT przesyłane są za pośrednictwem mikroskopu. Podczas zabiegu, pacjent będzie słyszał impulsy jako krótkie kliknięcia, może również dostrzec jasne błyski wiązki celowniczej lasera, używanej przez okulistę, w celu prawidłowego skierowania wiązki zabiegowej.

Kiedy należy spodziewać się efektów leczenia

Pozytywnych efektów leczenia laserem 2RT należy spodziewać się po upływie od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny do regeneracji komórek i zaniku lub zmniejszenia się druzów w siatkówce oka. Najlepsze efekty uzyskuje się we wczesnym etapie rozwoju AMD, do całkowitego cofnięcia zmian włącznie. Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.

Obraz przed leczeniem               Obraz po leczeniu

W jakim celu wykonywana jest kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do terapii laserem 2RT wykonywana jest przy użyciu ultra nowoczesnych aparatów okulistycznych celem oceny aktualnego stanu siatkówki, jak najdokładniejszego zobrazowaniem tzw. druz i precyzyjnym wyznaczeniu miejsc siatkówki, w które zaaplikowany będzie bezpieczny impuls lasera. Do kwalifikacji w SALVE MEDICA używany jest najnowszej generacji zestaw aparatów pozwalających precyzyjnie przydzielić pacjentów do danej grupy terapeutycznej zgodnie z zaleceniami międzynarodowej grupy eksperckiej do wdrażania terapii laserem 2RT.

W jakim czasie od kwalifikacji do zabiegu może zostać wykonana terapia 2RT    

Zabieg laserem 2RT w SALVE MEDICA  może zostać wykonany bezpośrednio po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia tą metodą.

Salve Medica 

Łódź, ul. Szparagowa 10

Tel.: 42 254 64 00

email: admin@laser2rt-lodz.pl