SALVE MEDICA – certyfikowany ośrodek leczenia laserem nanosekundowym 2RT firmy Ellex w Łodzi

Dr n. med Agnieszka Waliszek-Iwanicka

Specjalista chorób oczu

Laser 2RT

Nowoczesne leczenie AMD

Laser nanosekundowy 2RT (firmy Ellex) – jest pierwszą na świecie skuteczną i bezpieczną terapią zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) i cukrzycowego obrzęku plamki.

           Laser 2RT służy do terapii stymulującej naturalny biologiczny proces regeneracji oka we wczesnych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz w cukrzycowym obrzęku plamki.

          Metoda leczenia laserem 2RT dostępna jest w Europie od 2014 roku (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Włochy), wcześniej w Australii, USA i Japonii. Od 2017 roku zabiegi wykonywane są również w Łodzi w SALVE MEDICA – pierwszy ośrodek w województwie łódzkim.

Na czym polega innowacyjność lasera 2RT

  • Braku skutków ubocznych
  • Jedyna skuteczna i bezpieczna metoda leczenia wczesnej postaci AMD
  • Energia lasera wywołuje regeneracjię nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE)
  • Dzięki zastosowaniu nanosekundowych impulsów światła laserowego o niskiej energii nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanek
  • Pozytywnie wpływa na transport substancji odżywczych do siatkówki oka wspomagając regenerację komórek
  • Jest jedyną znaną metodą leczenia prowadzącą do wyraźnego zmniejszenia i/lub zaniku druz  czyli złogów w siatkówce.

Wskazania do wykonania zabiegu laserem 2RT

  • Wczesna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), określane jako obecność dużych druzów w siatkówce centralnej.
  • Cukrzycowy obrzęk plamki (makulopatia cukrzycowa).
  • Centralna surowicza retinopatia – CSR

Jak wygląda zabieg laseroterapii 2RT

Laseroterapia 2RT to zabieg wykonywany w warunkach ambulatoryjnych i niewymagający pobytu w szpitalu. Zabieg jest bezbolesny.  Bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, lekarz okulista podaje krople, których zadaniem jest przygotowanie oka do zabiegu. Następnie na oku umieszczana jest soczewka kontaktowa, a impulsy światła laserowego 2RT przesyłane są za pośrednictwem mikroskopu. Podczas zabiegu, pacjent będzie słyszał impulsy jako krótkie kliknięcia, może również dostrzec jasne błyski wiązki celowniczej lasera, używanej przez okulistę, w celu prawidłowego skierowania wiązki zabiegowej.

Kiedy należy spodziewać się efektów leczenia

Pozytywnych efektów leczenia laserem 2RT należy spodziewać się po upływie od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny do regeneracji komórek i zaniku lub zmniejszenia się druzów w siatkówce oka. Najlepsze efekty uzyskuje się we wczesnym etapie rozwoju AMD, do całkowitego cofnięcia zmian włącznie. Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.

AMD przed leczeniem
Po leczeniu Laserem 2RT

W jakim celu wykonywana jest kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do terapii laserem 2RT wykonywana jest przy użyciu ultra nowoczesnych aparatów okulistycznych celem oceny aktualnego stanu siatkówki, jak najdokładniejszego zobrazowaniem tzw. druz i precyzyjnym wyznaczeniu miejsc siatkówki, w które zaaplikowany będzie bezpieczny impuls lasera. Do kwalifikacji w SALVE MEDICA używany jest najnowszej generacji zestaw aparatów pozwalających precyzyjnie przydzielić pacjentów do danej grupy terapeutycznej zgodnie z zaleceniami międzynarodowej grupy eksperckiej do wdrażania terapii laserem 2RT.

W jakim czasie od kwalifikacji do zabiegu może zostać wykonana terapia 2RT   

Zabieg laserem 2RT w SALVE MEDICA  może zostać wykonany bezpośrednio po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia tą metodą.

Jak działa laser 2RT

            Laser stworzony do wykonywania zabiegów 2RT™ (terapia odmładzająca siatkówkę) wykorzystuje impuls lasera nanosekundowego trwający 3 nanosekundy, o długości generowanej fali 532nm. Terapia 2RT wykorzystuje impulsy znacznie krótsze niż te stosowane w konwencjonalnej procedurze fotokoagulacji. Niejednorodny  profil wiązki lasera oraz duży obszar siatkówki poddany działaniu pojedynczego impulsu  (400µm)  skutkują wpływem  na izolowane komórki RPE (z zaoszczędzeniem otaczających je komórek fotoreceptorów  i RPE).

        Wybiórcze uszkodzenie cytoplazmy izolowanych  komórek RPE warunkuje ich śmierć w czasie około 5 godzin. W ciągu 7 dni po laseroterapii zachodzi proces fagocytozy uszkodzonych komórek RPE oraz zastąpienia ich populacji  na drodze migracji oraz proliferacji otaczających  komórek  RPE.   Nowo powstałe komórki RPE podlegają procesowi adaptacji . Dochodzi do uwolnienia czynników wzrostu oraz białek macierzy  pozakomórkowej. Prowadzi to do wzrostu przepuszczalności błony Brucha i normalizacji jej funkcji.

            Dzięki wywołanemu laseroterapią 2RT ograniczonemu efektowi apoptozy komórek RPE, w siatkówce dochodzi  do aktywacji naturalnej odpowiedzi immunologicznej, prowadzącej do zmniejszenia się ilości druz.